İşbu Gizlilik Politikası, müşterilerimizin Uygul Mobilya tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiliktir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Uygul Mobilya’ya üyeliğinizin oluşturulması, hizmetlerden faydalanmanız, etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile size özel faydalar sunulması gibi amaçlarla işlenmektedir. Bu amaçlarla ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmalar yürütülmekte ve Uygul Mobilya’nın ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, e-posta iletişimi, üyelik formu veya diğer yöntemlerle toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenir ve aktarılabilir.

5. Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amacı

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen amaçların karşılanamadığı durumlarda kişisel verileriniz açık rızanız alınarak işlenir. Adınız, soyadınız ve iletişim bilgileriniz gibi veriler, tanıtım ve bilgilendirme amaçlarıyla işlenir ve paylaşılır.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin:

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak için talebinizi yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Uygul Mobilya’ya iletebilirsiniz. Başvurunuzu, kimliğinizi tespit edici bilgilerle birlikte www.uygul.com web sitemizdeki Uygul Mobilya Merkez iletişim adresine bizzat, info@uygul.com adresine e-posta ile, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Çerez Politikası

Site’yi ziyaretinizde bilgisayarınıza çerez (cookie) formatında bilgi yerleştirebiliriz. Çoğu internet tarayıcısında, çerezleri sabit diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım dosyalarına bakınız.

Çerezler Nelerdir?

Çerez, bir İnternet sitesinin davranışlarınızı hatırlamak ve siteyi ilk ziyaret ettiğinizde çevrim içi deneyiminizi kişiselleştirmek için bilgisayarınıza yerleştirdiği küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, Uygul Mobilya Türkiye İnternet sitesinde sayfalar arasında daha etkili gezinmenizi sağlar, tercihlerinizin depolanmasına yardımcı olur ve İnternet sitesi deneyiminizi geliştirir.

İşlevsel Çerezler

Bu çerezler, kullanıcıların Uygul Mobilya web sitesini görüntülemesine, fonksiyonları kullanmasına ve erişim denetimli bölümlerine girmesine izin verir. Pazarlama amaçları için kullanılmazlar. Bu çerezlerin kullanımına izin verilmezse, sitenin bazı bölümlerini kullanmak mümkün olmayabilir.

Analitik Çerezler

Bu çerezler, Uygul Mobilya Türkiye web sitesini geliştirme konusunda yardımcı olur. Ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandıklarıyla ilgili bilgi toplar ve sitenin işleyiş biçimini iyileştirmemizi sağlar. Bu çerezlerde saklanan veriler, kimliğinizin tespit edilmesine yarayabilecek kişisel bilgileri göstermez.

Pazarlama ve Diğer Çerezler

Bu çerezler, internet kullanım alışkanlıklarınız hakkında bilgi toplayarak, size hitap eden görseller, reklamlar ve içerikler seçilmesine yarar. Ziyaret ettiğiniz web sitelerini hatırlarlar ve bu bilgi reklamcılar gibi üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Üçüncü taraflarca yerleştirilen çerezler, sadece ilgili üçüncü tarafça kullanılır ve kontrolümüz dışındadır.

Çerez Ayarlarımı Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerezler, Uygul Mobilya Türkiye İnternet sitelerinin kullanımını daha hızlı ve kolay hale getirirler. Ancak isterseniz, çerezleri devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Web tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri engelleyebilir veya yeni bir çerez aldığınızda bildirim alabilirsiniz.

Bu politikayı daha ayrıntılı bir şekilde incelemek ve çerez tercihlerinizi yönetmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin.