Çerez (Cookie) Aydınlatma Metni

Bu Çerez Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatı ile Uygul Mobilya İnşaat San. Tic. A.Ş. (“Uygul”) olarak, tarafımızca işletilmekte olan www.karakaslargroup.com internet sitesini (“Site”) ziyaretiniz sırasında tarafınıza ait kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVK Kanunu” olarak anılacaktır) kapsamındaki haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nde Site’de hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamaktayız
Uygul olarak Site’de kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Site’ye yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Site’de veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayımlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Site’yi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Uygul’un meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak
Uygul olarak Site’de çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:
Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Site’de Kullanılan Çerezler

Aşağıda Site’de kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Site’de hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz Site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Kullanılan Çerezler ve Amaçları

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, Site’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Cookie Service Provider
Çerezi Oluşturan Alan Adı
Cookie İsmi
Çerez İsmi
Cookie Amacı
Çerez tanımı
Cookie Tipi
Çerez Türü
Cookie Süresi
Çerez Süresi
Google_gaAnalytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması içinPersistent Cookie
Performans Analizi
2 Yıl
Google_gidKullanıcı tanımlama içinPersistent
Fonksiyonel
1 Gün

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Adobe Analytics https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/clear-cookies-on-a-web-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu veya E.Demirtaş Cad. No:47 İTOB OSB  Tekeli Beldesi Menderes / İzmir adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) ya da info@uygul.com e-mail adresine kimliği tespit eden kimlik fotokopisi ile yazılı olarak iletebilirsiniz.

Değişiklikler

Bu Aydınlatma metninde herhangi bir zamanda  değiştirme veya düzenleme hakkını saklı tutarız. Aydınlatma metninde  yapılacak her türlü değişiklik, revizyon tarihiyle birlikte bu sayfada  yayınlanacaktır. Aydınlatma metninde önemli değişiklikler olması halinde,  e-posta gibi başka yollarla da sizi bilgilendirebiliriz. Yasaların gerektirdiği  durumlarda, söz konusu değişiklikleri uygulamak için onayınızı alacağız.  Yapılan herhangi bir değişikliği kabul  etmemeniz durumunda, lütfen Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeyin. Veri Sorumlusu’da yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır: